Adresaci programu

Program przeznaczony jest dla:

  • osób pełnoletnich, obojga płci, uzależnionych od środków psychoaktywnych w tym osób seropozytywnych HIV
  • osób u których poza uzależnieniem od środków psychoaktywnych rozpoznano chorobę psychiczną.
  • osób uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącym uzależnieniem od alkoholu