Przyjęcia

Warunki przyjęcia

  • ukończone 18 lat
  • ukończona detoksykacja szpitalna
  • potwierdzona, utrwalona abstynencja od środków psychoaktywnych
  • posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, nr PESEL, książeczka wojskowa
  • skierowanie - w przypadku istniejącej diagnozy psychiatrycznej wymagane jest zaświadczenie od prowadzącego lekarza psychiatry z informacją o aktualnym stanie zdrowia pacjenta, stwierdzające remisję choroby i brak potrzeby hospitalizacji psychiatrycznej.
  • zestaw dwóch testów (MULTI TEST) na obecność narkotyków.

Procedury przyjęcia

  • indywidualne zgłoszenie chęci leczenia, podanie wymaganych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia lub/i poprzez rozmowę telefoniczną
  • telefoniczne potwierdzenie gotowości do leczenia raz w tygodniu (wypełnienie formularza poprzez internet nie zwalnia pacjenta z obowiązku cotygodniowego kontaktowania się telefonicznie)
  • po uzyskaniu zgody na przyjęcie stawienie się w ustalonym terminie (przy przyjęciu za pomocą testów sprawdzana jest trzeźwość pacjenta)

Napisz do nas